Wyposażenie dodatkowe wag

Dzięki dodatkowemu wyposażeniu wag zwiększa się wydajność oraz komfort pracy. Do dodatkowego wyposażenia zalicza się czytniki kart, wyświetlacze zewnętrzne, szlabany, sygnalizację świetlną, burty wagowe, kamery przemysłowe, czujniki położenia pojazdu oraz oprogramowanie wagowe.

Burty wagowe

Sygnalizacja świetlna

Wyświetlacz wagowy 

 1. Rampa
 2. Podjazd
 3. Czujnik wagowy
 4. Pomost wagowy
 5. Kabel czujnika wagowego
 6. Skrzynka przyłączeniowa
 7. Drukarka
 8. Komputer
 9. Terminal
 10. Szlaban
 11. Pomieszczenie wagowe
 12. Terminal bezobsługowy
  (samoobsługowy)
 13. Światła sygnalizacyjne
  sterujące ruchem pojazdów
 14. Zdalny wyświetlacz masy