FAQ

Jak sprawdzić legalizację wagi?

Informacje o ważności legalizacji znajdziemy na tabliczce znamionowej wagi. Są na niej naklejone cechy legalizacyjne, w przykładzie poniżej znajdują się nalepki z oznaczeniami III oraz 21 co oznacza marzec roku 2021. To oznacza, że legalizacja jest ważna do końca marca 2021 roku.

Jak odczytać legalizację wagi?

Aby odczytać datę legalizacji należy spojrzeć na naklejki na tabliczce znamionowej. Poniższe zdjęcie przedstawia w jaki sposób odczytać legalizację wagi: tabliczka znamionowa wagi

Co ile legalizacja wagi samochodowej?

Po zmianie przepisów (od 26-04-2019) legalizacja pierwotna wagi jest ważna przez 2 lata kalendarzowe licząc od 1 stycznia następnego roku po dacie oddania wagi do użytku (prędzej były 3 lata). Np. nowa waga zalegalizowana w czerwcu 2019 ma legalizację ważną do 30-11-2021 (legalizacja jest ważna 2 lata kalendarzowe bez ostatniego miesiąca)

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.759)

Ile kosztuje waga samochodowa?

Cena wagi samochodowej zależy od zastosowanej elektroniki, jak i od jakości stali oraz betonu. W naszej firmie każdy pomost wagi stalowo-betonowej wewnątrz jest wzmacniany czterema ceownikami o wysokości od 160mm po całej długości wagi. Poza wzmocnieniem zastosowana jest siatka z drutu zbrojeniowego. Beton użyty do wypełnienia pomostu jest betonem „mostowym” na kruszywie łamanym o parametrach C37,5 i więcej.

Koszt wagi samochodowej o standardowym wymiarze 18m x 3m wraz z elektroniką, transportem, montażem i legalizacją zaczyna się od około 50000zł netto. Cena jest zależna od zastosowanej elektroniki wagowej. W przypadku zastosowania elektroniki cyfrowej cena wagi wzrośnie. W perspektywie czasu jednak owy wzrost ceny może przełożyć się na oszczędności, gdyż waga cyfrowa oferowana przez naszą firmę ma 10-cio letnią gwarancję. Jest ona w pełni odporna na wyładowania atmosferyczne jak i na zalania. Żadna elektroniczna waga analogowa nie jest odporna na wyładowania i zalanie.

Waga samochodowa może być inwestycją na kilka lat lub na całe życie. Warto się zastanowić czy lepiej zapłacić raz, czy oszczędzić kilka tysięcy złotych i co każde mocniejsze wyładowanie atmosferyczne lub ulewę wzywać serwis i płacić często za wymianę samej tylko elektroniki na kwoty przekraczające nawet 10000zł.

Czy waga samochodowa jest obiektem budowlanym?

Zgodnie z art. 3 prawa budowlanego obiektem budowlanym jest: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; budowle stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekty małej architektury. W zależności od interpretacji urzędu waga może zostać uznana za obiekt budowlany bądź nie.

Czy waga samochodowa jest budowlą?

Pod pojęciem budowli należy rozumieć między innymi fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Zgodnie z tym, waga samochodowa może zostać potraktowana jak budowla.

Czy budowa wagi samochodowej wymaga pozwolenia na budowę?

Wagę samochodową przy spełnieniu wymagań gruntowych można wykonać jako wagę niepodlegającą ustawie o prawie budowlanym. Każdorazowo najlepiej udać się do właściwego urzędu, gdyż decyzję o tym czy waga samochodowa wymaga pozwolenia na budowę, podejmuje odpowiedni organ. Informacje takie można zasięgnąć w starostwie.

Czy waga samochodowa wymaga pozwolenia na budowę?

Na ten temat ciężko się wypowiedzieć jednoznacznie. Znane nam są przypadki, że pozwolenie było bezwzględnie wymagane. W wielu miejscach w Polsce jednak nasi klienci przed podjęciem inwestycji udawali się do odpowiednich urzędów, które informowały ich, że takowe pozwolenie nie jest wymagane.